Gebundeld beheer

Een loonwerker die jouw gras aan de koeien van de buurman voert. Dat laat toch niemand gebeuren? Toch kenmerkt dat de aanpak van Karel Kennes. Deze loonwerker uit Alphen, Noord-Brabant, verzorgt het volledige bodembeheer voor zijn klanten, en houdt er een bijzondere methode op na. Een methode die goed is voor de bodemvruchtbaarheid, en een hoogwaardige productie levert. Uitbetaling is namelijk op basis van de melkproductie, waardoor alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.

Bodem staat centraal

Alles draait om de bodem, bij deze manier van werken. De bodem moet zo gezond en productief mogelijk worden gemaakt en gehouden, om daarmee met zo min mogelijk inputs een zo hoog mogelijke opbrengt te genereren. Er wordt per perceel maatwerk geleverd, op basis van de bodemgesteldheid. Dit loonbedrijf met drie generaties ervaring, werkt sinds een aantal jaar met meer aandacht voor de bodem. De resultaten zijn al zichtbaar:

  • Sterke kostprijsdaling door betere ruwvoer opbrengsten, lagere krachtvoerkosten, lagere gezondheidskosten
  • De hoeveelheid en kwaliteit van het grasruwvoer stijgt ieder jaar
  • Een betere weerbaarheid van de gewassen (droogte, ziektes)
  • Lactose-, eiwit- en vetgehaltes stijgen
  • Betere mineralenbalans en actiever bodemleven

Kostprijsdaling ten opzichte van het startjaar (2013), bij gelijkblijvende totale jaarproductie melk en dieren:
> 1e jaar (2014) ongeveer 1 cent/kg melk
> 2e jaar (2015) ongeveer 3 cent/kg melk
> 3e jaar (2016) zet de daling nog steeds door


Bron: Karel Kennes (C-Cycle)

Stijgende ruwvoeropbrengsten:
> Startjaar (2013) gemiddeld 11,5 ton ds per ha in 5 snedes
> 2e jaar gemiddeld 15 % hogere opbrengsten in 4 snedes
> 3e jaar meeropbrengsten van ruim 30% in 4 snedes


Bron: Karel Kennes (C-Cycle)

Boer volledig ontzorgen

Een loonbedrijf voert werk uit voor een boer waar deze zelf de tijd of machines niet voor heeft. Dat gebeurt normaal gesproken puur in opdracht van de boer. Ook als daarbij niet altijd handige keuzes worden gemaakt. Zo maaien sommige boeren als ze de buurman dat zien doen, of moet de mest uitgereden worden omdat de put vol is. Maar dit kan ook anders. Door de boer volledig te ontzorgen van bodembeheer, kan deze zich volledig richten op de verzorging van het vee. De bewerkingen van de grond, bemesting, oogsten en kuilen wordt volledig uit handen genomen. Zo kan het gebeuren dat er gras van de buurman in jouw kuil beland, en andersom! Maar de maatregelen worden altijd zo aangepast naar wat goed is voor de bodem, en daarmee voor het bedrijfsresultaat.

Koeien in stal Alphons

Betaling afhankelijk per liter melk

Uniek aan de aanpak van Karel is niet alleen het bodembeheer, maar ook het beloningssysteem. Hij krijgt niet uitbetaald per uur of taak, maar in ratio naar de productie. Wordt de melkopbrengst hoger, door de hoeveelheid of de kwaliteitsverbetering, dan wordt de beloning van de loonwerker ook groter. Dit voorkomt dat de loonwerker werk uitvoert dat zich niet terugverdient. De belangen zijn hetzelfde; een beter product.

“Iedereen komt maar op dat erf en vertelt een boer hoe het moet. Maar niemand neemt verantwoordelijkheid. Dat moet anders.” – Karel Kennes

Loslaten

Als klant van dit bijzondere loonbedrijf moet je wel durven loslaten. Een vertrouwen hebben dat de loonwerker weet wat hij doet, dat dat goed is voor de bodem en dat je dat terugziet in de resultaten. Maar ook kan het gebeuren dat de loonwerker hele andere keuzes maakt dan jij zelf had voorzien. Dat is best even wennen.

Meer weten? Karel en Alphons nemen je mee in deze video!