doneer

met een gift

Gaat jouw hart sneller kloppen van onze missie? En wil je impactvolle ideeën helpen omzetten in concrete actie?

Iedere gift is welkom, groot en klein. Giften tussen 10 en 1.000 euro, eenmalig of structureel, komen ten goede van het Veenweidefonds. Het fonds zet zich onder andere in voor:

  • Beheer van het landschap, verbinding met het landschap en ontwikkeling van verdienmodellen.
  • Ondersteuning van de voortzetting van al ingezette transities binnen Wij.land-projecten.

Hier lees je meer over de doelen en werkwijze van het Veenweidefonds.

Doneren kan via een eenmalige gift of een structurele donatie (deze optie kan alleen via credit card) via het formulier hiernaast. Je kunt je gift ook zelf overmaken naar NL91 TRIO 0379 3272 79 t.a.v. Stichting Wij.land.

Wij.land heeft een ANBI-status, wat betekent dat een gift aftrekbaar kan zijn voor de belasting, mits je boven de drempelwaarde voor schenken uitkomt of een periodieke schenkingsovereenkomst met ons ondertekent. Neem hiervoor contact met ons op.

als vrijwilliger

Liever je tijd en vaardigheden doneren? Dat kan ook! Kijk dan hier of neem contact met ons op. Dan kunnen we bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.