azolla2018-09-13T15:30:37+00:00

Project Description

wat doen we

Natte landbouw is een interessante oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan, omdat het waterpeil dan omhoog kan. Samen met boeren kijken we hoe we nieuwe gewassen, zoals azolla een plek kunnen geven in de bedrijfsvoering en ontwikkelen we een markt voor nieuwe producten. Azolla is een duurzame bron van eiwit, dat een alternatief is voor krachtvoer voor vee. De lisdodden wordt ook bekeken als een interessant gewas voor isolatie- en bouwmaterialen.

video’s

Azolla pilot de Marsen

Geïnspireerd op de Azolla-pilot die Wouter Joop van De Marsen ten noorden van Amsterdam uitvoert, wil Commonland boeren uitdagen om duurzame, kleinschalige oplossingen uit te proberen. Zie hier het eerste filmpje waarmee wij deze pilot documenteren.

Azolla update mei 2017

Een tussentijdse update over de Azolla Pilot die we samen met De Marsen uitvoeren. En jawel, de azolla lijkt te groeien!

Azolla pilot update augustus 2017

Een update van de Azolla Pilot op de Marsen.

azolla pilot in het twiske

Doelstellingen:

  • In de praktijk uittesten van kansrijke natte gewassen, zoals Azolla
  • Teelt verbeteren en teelttechnieken delen met anderen
  • Onderzoeken hoe Azolla kan bijdragen aan het sluiten van de kringlopen voor de Marsen
  • Verder ontwikkelen van het verdienmodel voor Azolla

Praktijkonderzoek

Met Wouter Joop van De Marsen Landbouw & Zorg in het Twiske experimenteren we met Azolla. We telen Azolla in drie afgesloten sloten en voeren het aan de kippen en varkens. BAAI helpt ons bij de teelt en het Louis Bolk doet een onderzoek naar de voederwaarde.

Natuurlijk verdienmodel

Azolla biedt verschillende interessante perspectieven als verdienmodel. Met de Marsen onderzoeken we nu eerst de toepassing als eiwitrijk veevoer. Momenteel moet de Marsen voer voor de kippen inkopen, wat voor hen niet past bij de wens om tot een gesloten kringloop te komen in de bedrijfsvoering. De Azolla kan mogelijk (een deel van) dit voer vervangen, waarmee wordt bespaard op de voeraankoop. Op de langere termijn biedt Azolla daarnaast ook verschillende interessante hoogwaardige toepassingen in de biobased economy en humane voeding.

verder lezen

contact

Danielle de Nie

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52

partners