ons handboek voor klimaatslimme veehouderij op veen

waarom een handboek voor klimaatslimme veehouderij op veen?

Klimaatverandering en bodemdaling stellen de maatschappij, en daarmee ook de boeren in het veenweidegebied, voor een dubbele taak: hun bedrijfsvoering aanpassen aan het extremere en onvoorspelbaardere weer én bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen om broeikasgassen als CO 2 en methaan terug te dringen. Het goede nieuws is dat er een heleboel ‘klimaatslimme’ maatregelen zijn die je op je bedrijf kunt implementeren en dat je er in toenemende mate ook geld mee kunt verdienen. Een  klimaatslimme ondernemer herkent in de natuur zijn beste zakenpartner.

In 2022-2023 vormde een groep boeren uit het Noord-Hollandse veenweidegebied, samen met Wij.land, CONO Kaasmakers en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, een studiegroep rond het thema klimaatslimme veehouderij op veen. Wij.land heeft in dit handboek de opgedane kennis en ervaringen voor je gebundeld, zodat je het je eigen kunt maken. Van praktische overzichten van maatregelen en verdienmodellen tot wetenschappelijke achtergronddocumenten voor wie de diepte in wil.

goede voorbeelden van klimaatslim boeren!

We hebben in het veenweidegebied te maken met bodemdaling. Dat kan worden tegengegaan door vernatting, maar kunnen we dan nog wel boeren? Groeit er wel iets met een hoog waterpeil? We gingen op onderzoek uit.

Joost Samson deinst er niet van terug om dingen helemaal op zijn manier te doen. Ook als dat betekent dat hij het eerst moet gaan uitvinden. Met hulp van Wij.land ontwikkelde hij sub-irrigatie, waarbij je ondergronds kan irrigeren met minimaal gebruik van drainbuizen!

team inspiratie & innovatie

Heb je vragen over het klimaatslimme veehouderij op veen? Dan kan je het best bij Jan Maarten zijn, van team I&I.  Misschien ken je ‘m wel, van een klimaatcursus, webinar of een andere bijeenkomst.

contact

Jan Maarten

Jan Maarten Dros