wordt de grutto het slachtoffer van de klimaatopgave?

Datum:
25 maart 2024

Tijd:
13:00

Locatie:
Biosintrum, Ecomunitypark 5, 8431SM Oosterwolde

Programma:

Er komen zes sprekers aan het woord en er is voldoende ruimte voor discussie en het uitwisselen van ideeën. Wat meer informatie over de sprekers:

Klaas Jan van Calker

Klaas Jan is Global Responsible Sourcing Manager bij Unilever en projectleider van het CO2-reductieproject van Ben & Jerry’s. Dit project heeft het doel om de uitstoot op de bedrijven tegen eind 2024 te hebben teruggebracht tot de helft van het sectorgemiddelde in 2015. Hiervoor is er een beslistool ontwikkeld waarmee boeren kunnen bepalen welke wetenschappelijk gevalideerde reductiemaatregelen het beste bij hun bedrijf passen. Verder is Klaas Jan melkveehouder en is zijn bedrijf onderzoeksbedrijf bij netwerk praktijkbedrijven. Hij zal een klimaatvriendelijk toekomst bestendig bedrijf voor ons schetsen en hoe deze transitie gemaakt kan worden.

Theun Vellinga

Senior onderzoeker veehouderij en milieu bij Wageningen Research, heeft ruim 30 jaar ervaring met veehouderijonderzoek, variërend van graslandmanagement en stikstofbenutting (beweiding, bemesting, gras-mais vruchtwisseling) tot agrarisch natuurbeheer. Internationaal ervaring met veehouderij, broeikasgasemissies, de veevoerketen, mestmanagement en het sluiten van mineralenkringlopen. Veel ervaring in het samenwerken met beleidsmakers, de private sector en NGO’s. Theun zal ons meenemen naar welke maatregelen er zijn om de klimaatimpact te verminderen.

Jehannes Fopma

Jehannes is onafhankelijk rundveespecialist en natuurinclusieve melkveehouder voor de Fryske. Jehannes kent de veehouderij van binnen en buiten en schuift aan bij veel verschillende keukentafels. Hij weet wat er breed in de praktijk speelt en tegen welke uitdagingen natuurinclusieve veehouders aanlopen.

Peter Oosterhof

Ooit had Oosterhof de hoogste kunstmestkosten van zijn bedrijfseconomische studieclub. Nu boert hij biologisch en sommigen zouden zelfs zeggen regeneratief. Peter boert met de natuur. Door zijn ervaring en inzicht kan hij ons laten zien hoe diverse maatregelen zijn type bedrijfsvoering beïnvloeden.

Jan Maarten Dros

Projectleider Innovatie en Inspiratie bij Wij.land. Bodemkundige, landschaps- en klimaatexpert. Hij werkte jaren aan verduurzaming van soja en palmolie in Zuid-Amerika en Azië. Nu werkt hij een aan even ingewikkelde thematiek rond landschap en klimaat in Nederland zoals betaling voor ecosysteemdiensten. Jan Maarten geeft een helikopter-view over hoe klimaat en natuur elkaar beïnvloeden en hoe de sector en politiek dit stuurt.

Catharinus Wierda

Ondernemer van de Fryske, gepassioneerd over zuivel en duurzaamheid. Catharinus is bodemkundige en heeft een lange carrière in duurzaamheid in de zuivel. Na jarenlang zien dat het anders moet, besloot hij het zelf anders te gaan doen. Zo is Fryske ontstaan, een kaas eerlijker voor de natuur en grutto, boer en koe. Bij deze bijeenkomst is hij de dagvoorzitter.

Samenvatting

We willen je graag uitnodigen voor een interactieve inspiratie bijeenkomst met als thema “Wordt de grutto het slachtoffer van de klimaatopgave?” Er komen zes deskundigen aan het woord, waaronder onze Wij.lander Jan Maarten Dros en Wij.land-boer Peter Oosterhof. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor discussie over de vraag hoe we de uitstoot van broeikasgassen verminderen en tegelijkertijd de natuur in de melkveehouderij kunnen ondersteunen. Samen hopen we inzichten en oplossingen te verkennen om deze uitdaging aan te pakken. Er is natuurlijk ook veel ruimte voor vragen en het delen van ideeën. We sluiten af met een netwerkborrel waar we onze gesprekken kunnen voortzetten. Dit evenement wordt georganiseeerd door onze partner De Fryske. Ben je erbij?

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Ben je erbij? Meld je dan hier aan.

Ga naar de bovenkant