Moerasexcursie : Toekomst van hoogwaterlandbouw

Datum:
28 oktober 2021

Tijd:
13:30

Locatie:
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Programma:

Samen verkennen we één van de toekomstscenario’s voor het veenweidegebied: ‘boeren bij hoog water’. Uit diverse onderzoeken komt namelijk naar voren dat vernatting van veenweiden helpt, en zelfs onontkoombaar is, bij het aanpakken van bodemdaling en broeikasgasemissies. Graag willen we daarom de mogelijkheden laten zien die hoogwater landbouw met zich meebrengt, zoals natte teelten, maar ook de barrières behandelen die komen kijken bij verhogen van het waterpeil.

Naast de rondleiding over de testlocaties van het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) staat ook het gesprek tussen de verschillende belanghebbenden in de voedselketen (waaronder boeren, consumenten, verwerkers, waterschap) centraal.

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmelden kan via http://hoogwater.eventbrite.com/

Ga naar de bovenkant