Gebiedsprocessen en proposities

Datum:
27 februari 2024

Tijd:
13:00

Locatie:
Polderpodium, Langebrug 1, 2362 XA Warmond

Programma:

De komende jaren komen er grote uitdagingen op de landbouw af die vragen om oplossingen op gebiedsniveau. Tijdens deze middag leren we van de gebiedsprocessen van Aldeboarn-De Deelen Noord waar een gebiedsofferte voor weidevogelbeheer is opgesteld en het Kagerplassengebied waar ism provincie en waterschap een analyse is gedaan hoe het gebied scoort op de NPLG doelen. Projectleiders en boeren van beide projecten delen hun ervaringen.

Samenvatting

Gebiedsofferte Aldeboarn-De Deelen Noord (FR)

Aldeboarn-De Deelen Noord is aangewezen als kansrijk gebied voor het Aanvalsplan Grutto, omdat er al een robuust weidevogelgebied ligt en er interesse is bij boeren om hierbij aan te haken. Hierdoor kan een areaal van ruim 900 hectare weidevogelland worden gerealiseerd, volgens de voorwaarden van het Aanvalsplan Grutto. Dit is een mozaïek van landerijen dat is ingericht voor weidevogelbeheer met een kern van zo’n 200 hectare. Voorwaarden zijn onder meer een hoog waterpeil, gebiedsgerichte predatorenaanpak en een coördinator voor het mozaïekbeheer. De gebiedsofferte is opgesteld door een kleine dertig boeren in het gebied. Het initiatief om deze gebiedsofferte te maken komt uit het gebied zelf en is niet van bovenaf opgelegd. Onderdeel van de offerte zijn langjarige doelgerichte beheercontracten, een vergoeding voor stalaanpassingen, compensatie voor afwaardering van grond en gericht predatiebeheer.

NPLG analyse Kagerplassengebied

In het Kagerplassengebied kwam in 2023 een groep van zo’n 15 boeren bij elkaar om te verkennen hoe ze proactief om kunnen gaan met de veelheid aan maatschappelijke (beleids) wensen op het gebied op het gebied van water, natuur, klimaat, landschap en vitaal platteland. Als eerste stap is een nulmeting gedaan op vijf maatschappelijke thema’s: natuur, broeikasgassen, stikstof, veenoxidatie en waterkwaliteit. Provincie ZH en Waterschap Rijnland hebben gedeeld hoe de modellen werken en boeren hebben hun bedrijfsdata (geanonimiseerd) gedeeld om analyse mogelijk te maken. Projectleider Jan Maarten Dros en enkele boeren delen hun ervaringen in dit proces (op procesniveau, de inhoud blijft vertrouwelijk).

Polderpodium

Het polderpodium is gelegen middenin de Boterhuyspolder op het erf van de familie van Leeuwen. Bert van Leeuwen is getransformeerd van veehouder naar weidevogelboer en verbindt stad en land met polderpodium, logies en een wandelpad door de polder. Goed bereikbaar op 5 minuten van de A4 en per OV (bus 56, Bushalte Lange Brug Oud Ade).

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-gebiedsprocessen-en-proposities-835879436897

Ga naar de bovenkant