Excursie Keizersrande (voor Wij.land boeren)

Datum:
24 september 2020

Locatie:
Natuurderij Keizersrande

Programma:

Programma volgt.

Samenvatting

Vanuit het project Van Pachter naar Partner gaan we op bezoek bij.de “natuurderij” Keizersrande, om inspiratie op te doen hoe natuur en landbouw geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering en te leren hoe daar de relatie tussen verpachter en pachter is vormgegeven.

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf, dat haar gronden en gebouwen pacht van Stichting Ijssellandschap. De bedrijfsvoering van de Natuurderij is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Dit concept houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.

Tijdens de excursie zullen we naast een kennismaking met het bedrijf ook met name inzoomen op de relatie tussen verpachter en pachter; hoe werkt men samen en hoe worden natuur- en landbouwdoelen gesteld, wat werkt goed en wat minder goed, hoe ziet de financiële kant van het verhaal eruit, en nog vele andere vragen

Meer informatie: www.keizersrande.nl/

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze excursie is toegankelijk voor Wij.land boeren, met name deelnemers van het project Van Pachter naar Partner. Uitnodiging volgt.

Ga naar de bovenkant