Bodemlezing mestkwaliteit (voor boeren)

Datum:
2 februari 2022

Tijd:
20:00

Locatie:
Online via Zoom

Programma:

Afgelopen jaar hebben vele van jullie aangegeven interesse te hebben in een pilot rond mestkwaliteit. In de afgelopen maanden heeft Mijke van der Laan van de Beekhoeve hier haar stageonderzoek naar gedaan. Onder toeziend oog van Peter Vanhoof, heeft ze een praktijk proef opgezet over het toevoegen van additieven aan de drijfmest. De resultaten zal ze met jullie delen. Alvast een spoiler, het natuurlijk additief komt het beste uit de test! Na de resultaten willen we graag met jullie brainstormen hoe we enkele van deze uitkomsten op grotere schaal kunnen uitproberen.

Het tweede deel van de bijeenkomst, zal Peter Vanhoof ons meer vertellen over de kringloop metingen die hij op melkveebedrijven afneemt. Dit zal hij doen aan de hand van de resultaten uit metingen die hij bij Wim Kelder en Koen Spruit op het bedrijf heeft gedaan. Wat kunnen we hiervan leren?

Ter informatie van dit deel van de presentatie is het goed om dit filmpje van Peter Vanhoof te bekijken: https://youtu.be/xJv_iNU7rtA

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wij.land-boeren hebben een uitnodiging, met daarin een link naar de Zoom-meeting, ontvangen per e-mail.

Ga naar de bovenkant