Vrouwe Justitia werkt; CO2-reductie Nederland staat

De Nederlandse overheid moet meer doen voor ons klimaat, stelde het gerechtshof 9 oktober in een hoger beroep in de zogenoemde Klimaatzaak van Urgenda. Niet alleen is het heel fijn om te zien dat Vrouwe Justicia ‘werkt’ en in staat is om – indien nodig – haar tanden te laten zien. De uitspraak van het hof benadrukt de urgentie van waar ook Wij.land met al onze partners mee bezig is.

Zorgplicht

In 2015 had de rechter dit al besloten in de rechtszaak die Urgenda tegen de Staat had aangespannen. De Staat ging in hoger beroep, maar het hof wijst de staat op haar zorgplicht voor de burger. Er geldt een ernstige dreiging en de staat moet de Nederlandse boeren, burgers, bedrijven hiertegen bescherming bieden. Het hof stelde vast dat de reductie van de broeikasgassen zo snel mogelijk moet worden ingezet.

Verduurzaming landbouw

Wij.land en alle betrokkenen zien die noodzaak ook en wij willen graag verder onderzoeken welke bijdrage de verduurzaming van de landbouw en ander landgebruik kunnen bieden aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Foto Pixabay / Edward Lich