ons handboek voor regeneratieve veehouderij op veen

waarom een handboek voor regeneratieve veehouderij op veen?

Sinds 2017 werkt Wij.land met een groeiend netwerk van boeren, ecologen, ondernemers en vele anderen aan een gezond veenweidelandschap, waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er werken en wonen. Na jaren experimenteren en leren hebben we inmiddels de nodige kennis en inzichten verkregen.

geleerde lessen delen

Na jaren experimenteren en leren hebben we inmiddels de nodige kennis en inzichten verkregen. We zijn begonnen bij de bodem, vanuit de overtuiging dat een gezonde bodem de basis van al het leven én een gezonde bedrijfsvoering is. Door ons verder te verdiepen in de bodem en het bodemleven, hebben we gaandeweg geleerd aan welke andere ‘knoppen’ je als boer kunt draaien én hoe deze invloed hebben op de bodem en het bedrijf als geheel; zoals het voerspoor en de invloed op koegezondheid en mestkwaliteit, beweiding, kruiden en graslandbeheer, waterbeheer- en kwaliteit en nog vele andere. Voortdurend onderzoeken we hoe we natuurlijke processen kunnen stimuleren en het systeem minder afhankelijk maken van dure en schadelijke inputs. Hoe we de kosten kunnen verlagen en de netto-opbrengsten kunnen verbeteren.

van pilot naar kennis

Veel van de kennis die we met Wij.land opbouwen komt voort uit praktische pilots, experimenten en studiegroepen. Hierin putten we uit de reeds bestaande laatste (wetenschappelijke of meer praktische) kennis en vertalen deze naar de praktijk door het op een diversiteit van individuele bedrijven te gaan doen.

Om deze opgebouwde kennis en ervaring te delen en om je te inspireren, bieden we in dit handboek praktische handvatten om stappen te zetten richting regeneratieve landbouw. Stappen waaruit je zelf kunt kiezen en die passen bij jou en je bedrijf. Of gewoon omdat je het leuk en interessant vindt.

Uitbreiding op basis van behoefte

Dit handboek is verre van compleet. Het is werk in uitvoering, we leren elk jaar weer bij en het voornemen is dan ook om dit ‘levende document’ regelmatig te herzien. We beginnen met die hoofdstukken waar we de meeste kennis in hebben opgebouwd (bodem- en graslandbeheer), maar zullen de komende jaren hier steeds weer hoofdstukken aan toevoegen. Bestaande hoofdstukken zullen we aanvullen en aanpassen op basis van inzichten en ervaringen vanuit toekomstige pilots. Daarbij zien we dit handboek in de huidige vorm ook nadrukkelijk als een experiment; op basis van feedback zullen we de komende jaren mogelijk naast de inhoud ook de vorm verder doorontwikkelen.

doe mee!

Op de demobedrijven van de Veenbeweiders worden veel evenementen en cursussen georganiseerd waar je meer kan leren over regeneratief boeren.

We organiseren zo’n twee keer per jaar een bodemcursus. Voor veel boeren is dit de eerste kennismaking met Wij.land, maar zeker niet de laatste. Ben jij ook geïnteresseerd om deel te nemen? Neem contact op met Frederik, zijn contactgegevens vind je onderaan de pagina.

team netwerk & regio

Heb je vragen over regeneratief boeren of over ons boerennetwerk? Dan kan je het beste contact opnemen met Frederik, programmamanager van team netwerk & regio. Misschien ken je ‘m wel, van een keukentafelgesprek, de bodemcursus of een andere bijeenkomst!

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld