Boer in beeld: Joost Vrolijk

Naam: Joost Vrolijk

Plaats: Oosthuizen

Grond: 65 ha, waarvan 30 ha weidevogelland

Dieren: 150 ossen (vleesvee)

Type bedrijf: Biologisch

Meer: Natuurbeheer, vleesverkoop via Grutto, productie vaste mest/compost

Bij Wij.land betrokken sinds: 2019

Projecten: Bodempilot, boerenwijzer

De helft van de tijd werkt Joost Vrolijk uit Oosthuizen als dierenarts, de andere helft als vleesveehouder én als natuurbeheerder. Natuurbeheer, met name weidevogelbeheer, is immers een van de pijlers van zijn boerenbedrijf. We bellen met hem terwijl hij op de tractor zit en ruige mest uitrijdt. “Even snel gebruikmaken van de vorst in de grond.”

Is dat eigen compost?

“Wij ontvangen  bermmaaisel en riet van het hoogheemraadschap en mengen dat met de ruige mest uit onze stal. Dat is een heuvelstal met een schuine bodem. Bovenin ligt een grote hoop stro. De koeien trappen de mest zelf naar beneden, waardoor het bovenin schoon blijft. Onderin kunnen we dan goede ruige mest verzamelen. De stromest die we maken is goed voor het bodemleven en de weidevogels. We hebben trouwens meer ruige mest dan we zelf nodig hebben, dus misschien kan ik via het Wij.land-netwerk nog wel in contact komen met akkerbouwers of andere veehouders die hun bodemleven willen verbeteren met meer organische stof.”

Ben je altijd al met natuur en duurzaam boeren bezig geweest?

“Mijn vader was 25 jaar geleden al biologische boer, als een van de eersten. Dat was nog best lastig, veel pionieren. Toen hadden we nog melkvee, maar daar zag ik toen geen toekomst in. Ik studeerde diergeneeskunde en daar wilde ik eerst verder mee. Toen ik klaar was met studeren ben ik in het bedrijf gekomen en hebben we het omgevormd tot vleesveehouderij met natuurbeheer. Naast weidevogelbeheer doen we bijvoorbeeld ook aan slootkantenbeheer. En daarnaast werk ik nog als dierenarts.”

“Duurzaam boeren en natuurbeheer wordt nog onvoldoende gewaardeerd, het is heel moeilijk om daar echt genoeg verdiensten uit te halen. Ik heb wel goede hoop dat het nu verandert.”

Hoe ben je bij Wij.land terechtgekomen?

“Ik werd door Dirco die ik ken van Grutto gewezen op de bodemcursus. Ik had eerder al wel dat soort cursussen gedaan via de agrarische natuurvereniging en dit leek me ook wel interessant. Ik vond de cursus heel waardevol, ook het feit dat we monsters gingen nemen op eigen land. Daar zijn goede tips uitgekomen hoe we met kalkgehalte en natte percelen om kunnen gaan. Ik heb net dit jaar voor het eerst steenmeel gestrooid, dus ik ben er echt mee aan de slag gegaan.”

Wat zou je nog bij Wij.land willen leren?

“Ik wil nog wel meer leren over composteren en organische stof in de bodem, en het zou mooi zijn als Wij.land ook iets met weidevogelbeheer zou gaan doen.”

Joost Vrolijk

Wat is er leuk aan boeren en wat minder?

“Het buiten zijn, de afwisseling, de dieren, dat is hartstikke leuk. Wat ik soms minder leuk vind is het verdienmodel. Duurzaam boeren en natuurbeheer wordt nog onvoldoende gewaardeerd, het is heel moeilijk om daar echt genoeg verdiensten uit te halen. Doordat ik het combineer met mijn werk als dierenarts is het wel te doen, maar dat zou toch anders moeten kunnen.”

Hoe zie je de toekomst?

“Ik ben wel optimistisch over de toekomst. Er is steeds meer aandacht voor biologische producten, voor kringlooplandbouw, dingen waar wij al mee bezig zijn. Ik heb wel goede hoop dat het nu verandert, dat daar nu ook meer waardering voor komt vanuit de overheid en de consument en dat er ook geld voor beschikbaar komt. Dan gaan die inspanningen zich eindelijk terug betalen.”

 

Ga naar meer portretten in de rubriek Boer in Beeld

Ga naar de bovenkant