Boer in beeld: Gijsbert Boele

Gijsbert Boele

Naam: Gijsbert Boele

Plaats: Loenersloot

Grond: 60 ha, waarvan 12 ha kruidenrijk grasland bij Natuurmonumenten

Dieren: 60 melkkoeien; 30 stuks jongvee; 30 schapen; kippen; 1 varken en een paard

Meer: Hoogstamboomgaard, landschapsbeheer, natuurvriendelijke slootkanten, levert vlees aan Grutto

Bij Wij.land betrokken sinds: 2019

Projecten: Bodempilot, grazersgroep

Gijsbert Boele, met in zijn kielzog zijn achttienjarige zoon Giso die wel interesse heeft in opvolging, werkt al 20 jaar biologisch op het landgoed Loenersloot van het Utrechts Landschap. Zijn gehoornde koeien, alle van sobere rassen als Fries-Hollands en MRIJ, grazen op het gepachte huiskavel (onlangs met 12 hectare verkleind vanwege verbreding van de A2), op eigen land bij Baambrugge en land van Natuurmonumenten in Botshol. Vlees van zijn koeien is onder andere te koop via Grutto.

Hoe kwam je bij Wij.land terecht?
“Een beetje bij toeval eigenlijk. Iemand van het Utrechts Landschap, waarvan wij pachten, had zich ingeschreven voor de bodemcursus. Toen hij op dat tijdslot niet bleek te kunnen vroeg hij of wij interesse hadden. Mijn zoon en ik hebben de cursus gedaan en zijn ook doorgegaan met het hele traject. Er zijn grondmonsters genomen en we hebben advies gekregen van Joost van der Kroon. Daar gaan we nu mee aan de slag. Het steenmeel en de eierschalen liggen al klaar om uitgereden te worden.”

Wat heeft het je opgeleverd?
“We zitten er nog maar een jaartje bij, dus het is te vroeg om te kunnen zeggen wat het voor resultaten heeft. Maar ik heb in elk geval veel kennis opgedaan over de bodem en over kruidenrijk grasland. En ook de adviezen die ik heb gehad zijn heel waardevol.”

Wat maakt Wij.land uniek?
“Het is een organisatie die samen met boeren naar de toekomst kijkt. Wat kunnen we samen veranderen waardoor we over 30 jaar ook nog kunnen boeren? Op school leerde je om maar door te gaan, bodemdaling leverde stikstof op, dat was alleen maar goed. Maar nu zien we dat het zo niet door kan gaan en moeten we kijken hoe we meer met de natuur kunnen werken.”

Wat is de meerwaarde ten opzichte van andere organisaties?
“Ik zit ook wel in een groep met biologische boeren, maar het mooie aan Wij.land vind ik dat biologisch en gangbaar door elkaar zit, ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Ik zit nu in verschillende appgroepen van Wij.land en nu zijn er bijvoorbeeld veel discussies over verdichting van de bodem bij het mestrijden. Loonwerkers moeten over de weg komen en hebben daarom vaak veel te hoge bandenspanning, daar zouden we meer op moeten letten. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben.”

Waar moet meer aandacht voor komen?
“Ik wil zelf nog wel meer leren over de effecten van kruidenrijk grasland op het vee. Kunnen we met het hooi van ons kruidenrijk grasland iets doen aan het mineralentekort bij onze koeien? En kunnen we, in plaats van ontwormingsmiddelen te gebruiken, ook een koe met wormen het stuk kruidenrijk grasland insturen, waardoor ze vanzelf de juiste planten gaat eten die daartegen helpen?”

Wat is het leukste aan boer zijn?
“Toch wel de vrijheid, ondanks alle beperkingen waar we mee te maken hebben. Je hebt nog steeds vrijheid om op je eigen bedrijf dingen te doen zoals jij het wilt. En natuurlijk het buiten zijn en de afwisseling van het boer zijn.”

En wat het minst leuk?
“Ja, dat zijn toch die beperkingen, en het feit dat regels vaak juist slecht uitpakken voor biologische boeren. Als je naar de kringloop kijkt komt gangbaar er nu vaak beter uit omdat ze mais voeren en minder eiwit in het rantsoen hebben dan biologische boeren, die het hele jaar door gras voeren. Ik vind dat ze ook wat meer mogen kijken naar hoe een boer met de natuur omgaat.”

Ga naar meer portretten in de rubriek Boer in Beeld

Ga naar de bovenkant