‘De uitdaging is een samenwerking waarbij bloemrijke hooi- en weilanden terugkeren en de boer kan ondernemen.’ Samen met Ekopart Kees Water schreef Wij.land collega Eva Fransen een artikel over het mooie project dat wij uitvoeren met Natuurmonumenten en haar pachtboeren in de Vechtplassen.

We hebben uitgerekend wat het de boeren nou eigenlijk kost en oplevert om de natuurgraslanden te beheren en wat het Natuurmonumenten kost en oplevert als ze het zelf doen. In veel gevallen levert het een win-win situatie op als de boeren en de natuurbeheerder samenwerken, maar het is niet altijd makkelijk. Enkele aanbevelingen hiervoor, lees je in het artikel.