wie wij zijn2019-09-19T09:40:50+00:00
  • Wie wij zijn

wie wij zijn

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar).

Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal.

ons team

John van Duursen

John van Duursen

Bedrijfskunde en Milieukunde. Sinds 2002 actief met (inter-)nationaal duurzaam ketenbeheer, impact ondernemerschap en programma management voor betere en groenere businesses. John is co-directeur van Wij.land, is vader en wordt blij van o.m. hardlopen, talen, zeilen, de zon en taalgrappen.

M +31 (0) 6 22 60 07 37

Danielle de Nie

Danielle de Nie

Fysisch geograaf en bodemkundige. Initiatiefnemer en co-directeur van Wij.land, en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in landschappen de 4 returns beweging te creëren. Coördineert het bodemtraject en is aanjager van het Grondfonds. Moeder van 3 tieners en in haar vrije tijd graag buiten, liefst te paard en vakanties in de bergen.

M +31 (0) 6 38 05 57 63

Eva Fransen

Eva Fransen

Econome en milieukundige. Werkt binnen Wij.land aan een duurzame samenwerking tussen boeren & natuurbeheerders, om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen. Ook zorgt ze dat de mooie verhalen uit het landschap verteld worden. In haar vrije tijd is ze neergestreken in Weesp, zwemt ze het liefst in buitenwater of fietst ze door het Hollandse land.

M +31 (0) 6 24 91 95 65

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

Ecoloog en business developer voor het verwerken van natuurmaaisel tot bodemverbeteraar en voor natte teelten. daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenwerkingen met kennisinstellingen en het onderwijs. Hij meet de impact van Wij.land op de 4 returns, zoals die zijn ontwikkeld door Commonland. Tevens muzikant, voetballer, kitesurfer en allround buitenmens.

M +31 (0) 6 14 61 45 52

Merijn Slagter

Merijn Slagter

Als  tech guy brengt Merijn de nieuwste techonologische innovaties bij Wij.land binnen. Zijn vaardigheden in programmeren, GIS en databases helpen daarbij. Daarnaast is Merijn het liefst in de buitenlucht te vinden. Hij stort zich bijvoorbeeld vol overgave op het nemen van bodemmonsters op boerenpercelen (ook als het regent), maar is thuis ook graag in de moestuin te vinden.

M +31 (0) 6 28 36 04 03

Anne-Marie Majoie

Anne-Marie Majoie

Econome en landschapsarchitecte. Ervan overtuigd dat een juiste inrichting van het landschap een bijdrage levert aan het welzijn van de mensen en de maatschappij waarin wij leven. Kwam bij Wij.land als stagiaire om het toekomstige landschap in beeld te brengen en is nu, als manager operations verantwoordelijk voor de  bedrijfsvoering. Moeder van drie studerende kinderen, die al hardlopend geniet van de natuur, reizen leuk vindt, maar het ook fijn vindt om thuis in de tuin te werken.

M +31 (0) 6 27 05 23 38

Merijn Slagter

Mirelle Driehuis

Officemanager, recent begonnen bij Wij.land en zorgt ervoor dat de administratie op orde is. Geboren in Amsterdam; opgegroeid en woonachtig in de Ronde Venen. Wordt blij van yoga, reizen en muziek.

M +31 (0) 6 23 37 76 51

Merijn Slagter

Lotte Duursma

Milieukundige met een achtergrond in psychologie en internationale ontwikkeling. Zorgt als communicatiemedewerker voor de sociale media en website, en organiseert evenementen. Liefhebber van kanoën en zwemmen in de Amstel. Heeft altijd lekkere koffie in huis, en een museumjaarkaart op zak.

M +31 (0) 6 43 84 70 01

Merijn Slagter

Willem van Weperen

Deskundige op het gebied van duurzame melkveehouderij en landbouw voorlichting. Pionier op het terrein van Kringlooplandbouw. Ervaring met ontwikkeling duurzame melkveehouderij in Nederland en internationaal. Voor Wij.land werkzaam als project leider Duurzame Veehouderij met als focus de bodem. In zijn vrije tijd geniet hij van wandelen en fietsen in het fraaie veenweidelandschap en in de Achterhoek.

M +31 (0) 6 13 39 20 85

ons bestuur

Maas Jan Heineman – voorzitter

Roel Drost – penningmeester

Arnauld van Hees – lid

ons netwerk

Kennisinstellingen
  • Rotterdam School of Management
  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit van Amsterdam
  • VU
  • OIM
  • Presencing Institute
  • WUR
  • Innovatieprogramma Veen
  • Netwerk Natuurinclusieve Landbouw