wie wij zijn2019-05-23T10:50:49+00:00
  • Wie wij zijn

wie wij zijn

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar).

Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal.

ons team

John van Duursen

John van Duursen

Bedrijfskunde en Milieukunde. Sinds 2002 actief met (inter-)nationaal duurzaam ketenbeheer, impact ondernemerschap en programma management voor betere en groenere businesses. John is co-directeur van Wij.land, is vader en wordt blij van o.m. hardlopen, talen, zeilen, de zon en taalgrappen.

M +31 (0) 6 22 60 07 37

Danielle de Nie

Danielle de Nie

Fysisch geograaf en bodemkundige. Initiatiefnemer en co-directeur van Wij.land, en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in landschappen de 4 returns beweging te creëren. Coördineert het bodemtraject en is aanjager van de Grondfonds. Moeder van 3 tieners en in haar vrije tijd graag buiten, liefst te paard en vakanties in de bergen.

M +31 (0) 6 38 05 57 63

Eva Fransen

Eva Fransen

Econome en milieukundige. Werkt binnen Wij.land aan een duurzame samenwerking tussen boeren & natuurbeheerders, om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen. Ook zorgt ze dat de mooie verhalen uit het landschap verteld worden. In haar vrije tijd is ze neergestreken in Weesp, zwemt ze het liefst in buitenwater of fietst ze door het Hollandse land.

M +31 (0) 6 24 91 95 65

Gert-Jan de Graaf

Gert-Jan de Graaf

Boerenzoon, internationale tourgids, aardwetenschapper, Leidenaar. Van jongs af aan heeft Gert-Jan de waarde van gezonde ecosystemen ervaren, doordat het succes van zijn vaders boerderij afhangt van bodem, flora, fauna en de mensen die er werken en leven. Zijn rol binnen Wij.Land is die van de landschapsmobilizer, waar hij boeren en anderen bij elkaar brengt en verder helpt. In zijn vrije tijd beklimt hij graag hoge bergen en in de weekenden gaat hij de strijd aan op het rugbyveld.

M +31 (0) 6 43 84 70 01

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

Ecoloog en business developer voor het verwerken van natuurmaaisel tot bodemverbeteraar en voor natte teelten. daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenwerkingen met kennisinstellingen en het onderwijs. Hij meet de impact van Wij.land op de 4 returns, zoals die zijn ontwikkeld door Commonland. Tevens muzikant, voetballer, kitesurfer en allround buitenmens.

M +31 (0) 6 14 61 45 52

Merijn Slagter

Merijn Slagter

Als  tech guy brengt Merijn de nieuwste techonologische innovaties bij Wij.land binnen. Zijn vaardigheden in programmeren, GIS en databases helpen daarbij. Daarnaast is Merijn het liefst in de buitenlucht te vinden. Hij stort zich bijvoorbeeld vol overgave op het nemen van bodemmonsters op boerenpercelen (ook als het regent), maar is thuis ook graag in de moestuin te vinden.

M +31 (0) 6 28 36 04 03

Anne-Marie Majoie

Anne-Marie Majoie

Econome en landschapsarchitecte. Ervan overtuigd dat een juiste inrichting van het landschap een bijdrage levert aan het welzijn van de mensen en de maatschappij waarin wij leven. Eerst als stagiaire om het toekomstige landschap volgens het gedachtegoed van Commonland in beeld te brengen, nu vooral bezig om ervoor te zorgen dat de verzelfstandiging van de organisatie Wij.land een feit wordt. Moeder van drie studerende kinderen, die al hardlopend geniet van de natuur, reizen leuk vindt, maar het ook fijn vindt om thuis in de tuin te werken.

M +31 (0) 6 27 05 23 38

Merijn Slagter

Anne Veens

Antropologe en filmmaakster met een grote liefde voor de diversiteit van het Hollandse landschap. Ziet de noodzaak van samenwerking tussen boer en beleid, waarvoor luisteren de sleutel is. Geboren en getogen in de Betuwe, maar nu wonend in Leiden, is zij zowel graag op de klei als op het veen. Het liefst doet ze kaplaarzen aan en staat ze met haar poten in de modder – om de ervaringen op het boerenerf vervolgens te vertalen naar film en woord.

M +31 (0) 6 12 16 68 31

Els Flipse

Els Flipse

De officemanager van Wij.land. Geboren en getogen op het Zaanse veen. Heeft gewerkt als communicatieadviseur en projectmanager. Studeert nu naast haar werk bij Wij.land biologische stadslandbouw en loopt stage op een tuinderij. Houdt van wandelen, de natuur, koken en zeker ook het opeten van al die kakelverse groenten.

M +31 (0) 6 81 62 13 84

ons bestuur

Maas Jan Heineman – voorzitter

Roel Drost – penningmeester

Arnauld van Hees – lid

ons netwerk

Kennisinstellingen
  • Rotterdam School of Management
  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit van Amsterdam
  • VU
  • OIM
  • Presencing Institute
  • WUR
  • Innovatieprogramma Veen
  • Netwerk Natuurinclusieve Landbouw