Wij.land wil met het pilotfonds boeren in staat stellen om op het boeren bedrijf te experimenteren met oplossingen die een positieve impact hebben op bodem, water en/of biodiversiteit, gekoppeld aan een goed verdienmodel. We nodigen boeren in ons werkgebied van harte uit om plannen in te dienen!

Boeren voor Biodiversiteit

Momenteel zijn we vooral op zoek naar pilots die bijdragen aan versterking van biodiversiteit, voor ons project Boeren voor Biodiversiteit. Ook zijn pilot-aanvragen op het gebied van duurzame landbouw en landschapsherstel of het sluiten van kringlopen welkom.

Toets je idee

Misschien wil je eerst even toetsen of  jouw idee past in het pilotfonds, alvorens je een officiële aanvraag indient. Dat kan! Beschrijf hier je idee, en we nemen spoedig contact met je op.