Project omschrijving

wat doen we

Deelnemers van de Oogst van Morgen volgen een leiderschapsprogramma op basis van de Theory U, waarin zij het vermogen ontwikkelen om een verandering te realiseren in hun organisatie, netwerk of sector. Voor de Oogst van Morgen is een initiatief van Commonland en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL faciliteert de dialoog op het gebied van de fysieke leefomgeving tussen de Rijksoverheid en samenleving). Wij.land is een van de deelnemers en regio-ambassadeur. In de Oogst van Morgen gaan deelnemers met elkaar in dialoog over ons landbouw- en voedselsysteem . Zo leren ze elkaars perspectieven kennen, waardoor zij vanuit een breder perspectief kunnen kijken naar uitdagingen en oplossingen. De Oogst van Morgen biedt ruimte voor het opzetten van nieuwe initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van alternatieven (prototypen) voor het bestaande systeem.

innovatielab

Waarom is het innovatielab nodig?

Jaarlijks worden er miljarden geïnvesteerd in het huidige landbouw- en voedselsysteem. Toch gaat het achteruit met de biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en de vitaliteit van voedsel en landschap. De grote meerderheid van de boeren geeft aan dat ze duurzamer willen produceren maar weinig handelingsperspectief hebben. De tijd is rijp om opnieuw uit te vinden hoe we op duurzame wijze samen kunnen leven, werken en voedsel produceren.

Wat houdt het programma in?

Gedurende 1,5 jaar gaan we werken aan initiatieven die bijdragen aan een gezond landbouw- en voedselsysteem. Dit kunnen zowel bestaande, als nieuw te ontwikkelen initiatieven zijn. We betrekken alle relevante sectoren bij het innovatielab: landbouw, onderwijs, financiën, gezondheidszorg, energie, et cetera. Het lab beslaat in totaal ongeveer 10 contactdagen, verdeeld over 1,5 jaar.

Fase 1: opbouwen innovatief vermogen en ecosysteem (tot en met februari 2019)

Het innovatielab start met een driedaags ontwikkelingsprogramma van 19 t/m 21 november 2018. In deze drie dagen ontstaat een beter beeld van welke onderwerpen u gezamenlijk wilt oppakken. Dit programma vormt het hart van het innovatielab dus deelnemen hieraan is een voorwaarde voor het vervolg van het traject. Het verloop van fase 1 is hiermee als volgt:

  • 4 september 2018: kennismakingsdag
  • 19 t/m 21 november 2018: driedaags ontwikkelprogramma
  • 14 januari 2019: leerreizen
  • 11 februari 2019: strategiesessie

Fase 2: Bouwen van alternatieven (prototypen)

Van maart tot november 2019 werken we aan experimenten die systeemdoorbraken kunnen realiseren. Het leerproces staat voorop, dus experimenten mogen ook mislukken. Er vinden nog twee gezamenlijke leerdagen plaats.

Fase 3: Oogsten resultaten en opschaling

In fase 3 oogsten we resultaten en inzichten en formuleren we vervolgstappen. We schalen succesvolle prototypes op en werken aan realisatie. Deze fase loopt tot februari 2020.

contact

Voor meer informatie en uitleg, kijk op de website van Voor de Oogst van Morgen

partners