Project omschrijving

wat doen we

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen en watergangen komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Dit maaien en afvoeren brengt vaak veel kosten met zich mee. Het maaisel wordt vaak nog bestempeld als ‘afval’ en over grote afstanden getransporteerd. Dit terwijl het eigenlijk vaak goed bruikbaar is op een nabij gelegen boerenbedrijf, bijvoorbeeld in de stal of als bodemverbeteraar. Met boeren en natuurbeheerders zoeken we manieren om van dit maaisel een waardevolle grondstof te maken en zo lokale kringlopen te sluiten.

We helpen boeren met het verwerken van maaisel tot bokashi (krachtvoer voor het bodemleven) en eventueel ook pellets en strooisel. We zijn de makelaar tussen aanbieders van maaisel (zoals Natuurmonumenten) en gebruikers ervan (boeren). We werken aan een app om vraag en aanbod makkelijk bij elkaar te brengen.

video’s

Bokashi Pilot Juni 2017

Bij Boer Wilco gingen we op 7 juni 2017 aan de slag met het maken van Bokashi. We konden de hoop maken met dank aan het maaisel dat vrijkwam uit een van de nabijgelegen percelen van Natuurmonumenten.

Demonstratie Pelletpers Installatie

Op 14 augustus 2017 gingen we met een groepje geïnteresseerden vanuit het maaisel traject op bezoek bij de firma Nyboer in Laar (Duitsland), voor een demonstratie van hun pelletpers.

Afvalstromen verwerken met Wim van den Hengel

Wim van den Hengel werkt al meer dan 10 jaar aan het in balans te brengen van de mineralen in zijn bodem. Wim vertelt hoe hij composteert met gemeentelijk bermmaaisel, waar je op moet letten wanneer je bokashi of compost uitrijdt en wat voor voordelen dit oplevert.

bokashi en pellets

Met een groeiende groep boeren maken we bokashi (een bodemverbeteraar), krachtvoer voor het bodemleven. Ook verkennen we de mogelijkheden om pellets te maken. Maar ook vezels voor verpakkingsmateriaal of bio composieten behoren tot de mogelijkheden. In deze zoektocht, waar landelijk meerdere gebieden mee bezig zijn, werken we samen met partners uit Circulair Terreinbeheer.

Doelstelling Bokashi

  • Verrijken van het bodemleven
  • Verwerken van natuurmaaisel zonder alternatieve toepassing
  • Lokaal kringlopen sluiten en transport verminderen

Pilots

Na volop experimenteren met bokashi en het vergroten van de kennis hierover ligt de focus van de pilots nu meer op het vinden van een structurele manier om vraag en aanbod van maaiselstromen bij elkaar te brengen.

Pellets en andere toepassingen

We organiseren regelmatig excursies naar andere verwerkingsinstallaties. Een van de boeren waar we mee samenwerken heeft dit jaar zelf een werkende pelletmachine staan.

contact

Eva Fransen

Mara van den Berg

partners