maaisel2018-10-29T14:35:45+00:00

Project Description

wat doen we

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen en watergangen komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Dit maaien en afvoeren brengt vaak veel kosten met zich mee. Het maaisel wordt vaak nog bestempeld als ‘afval’ en over grote afstanden getransporteerd. Dit terwijl het eigenlijk vaak goed bruikbaar is op een nabij gelegen boerenbedrijf, bijvoorbeeld in de stal of als bodemverbeteraar. Met boeren en natuurbeheerders zoeken we hoe we van natuurmaaisel samen een waardevolle grondstof kunnen maken en zo lokale kringlopen kunnen sluiten; zo klein mogelijk, zo groot als nodig.

video’s

Bokashi Pilot Juni 2017

Demonstratie Pelletpers Installatie

Afvalstromen verwerken met Wim van den Hengel

Bij Boer Wilco gingen we op 7 juni 2017 aan de slag met het maken van Bokashi. We konden de hoop maken met dank aan het maaisel dat vrijkwam uit een van de nabijgelegen percelen van Natuurmonumenten.
Op 14 augustus 2017 gingen we met een groepje geïnteresseerden vanuit het maaisel traject op bezoek bij de firma Nyboer in Laar (Duitsland), voor een demonstratie van hun pelletpers.
Wim van den Hengel werkt al meer dan 10 jaar aan het in balans te brengen van de mineralen in zijn bodem. Wim vertelt hoe hij composteert met gemeentelijk bermmaaisel, waar je op moet letten wanneer je bokashi of compost uitrijdt en wat voor voordelen dit oplevert.

bokashi en pellets

Met een groeiende groep boeren maken we bokashi (een bodemverbeteraar), krachtvoer voor het bodemleven. Ook verkennen we de mogelijkheden om pellets te maken. Maar ook vezels voor verpakkingsmateriaal of bio composieten behoren tot de mogelijkheden. In deze zoektocht, waar landelijk meerdere gebieden mee bezig zijn, werken we samen met partners uit Circulair Terreinbeheer.

Doelstelling Bokashi

  • Verrijken van het bodemleven
  • Verwerken van natuurmaaisel zonder alternatieve toepassing

Pilots

In 2017 hebben we met vier boeren hopen gemaakt, in 2018 worden dit er meer.

Pellets en andere toepassingen

We organiseren regelmatig excursies naar andere verwerkingsinstallaties. Een van de boeren waar we mee samenwerken heeft dit jaar zelf een werkende pelletmachine staan.

contact

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52

partners