Project omschrijving

kruidenrijk grasland

wat doen we

Steeds meer boeren zaaien kruidenrijk grasland in, oftewel grasland met diverse soorten grassen en kruiden. Dit levert verschillende voordelen op, zoals:

  • Verbetering van de bodemstructuur en diepere beworteling;
  • Meer eiwit van eigen land kunnen halen;
  • Door een diverser wortelpatroon is de vastlegging van organische stof, stikstof en koolstof in de bodem groter;
  • Meer droogteresistentie en water-vasthoudend vermogen;
  • Een gevarieerd rantsoen met meer vitaminen en mineralen leidt tot een betere koegezondheid;
  • Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer weidevogels;
  • In toenemende mate levert het financiële waardering op bij de zuivelcoöperaties.

Maar het zaaien en behouden van kruiden op veengrond stelt ons nog voor veel uitdagingen. Samen met boeren en experts leren we hierover in pilots. Lees hieronder meer over de pilots en hoe je mee kunt doen.

waarom dit project?

Vroeger waren alle graslanden in de melkveehouderij kruidenrijk. Maar door veranderingen in graslandmanagement, met een intensieve bemesting, en een sterke focus op een hoge opbrengst is kruidenrijk grasland nu eerder uitzondering dan regel. Bij herinzaai van het grasland worden vaak eenzijdige zaadmengsels van Engels raaigras gebruikt. Engels raaigras heeft een hoge voederwaarde en kan goed tegen betreding. Daarom wordt het ook veel gebruikt bij voetbalvelden en gazons. De laatste jaren neemt de roep om een herwaardering van kruiden echter weer toe, vanwege de eerder beschreven voordelen voor natuur en koegezondheid.

Ook al is kruidenrijk grasland eeuwenoud, de toepassing in de melkveehouderij staat nog in de kinderschoenen. Er is veel dat we nog niet weten en herintroductie van kruiden op veengrond is niet gemakkelijk. Met name het in stand houden van kruiden in het weiland stelt boeren voor uitdagingen vanwege de stikstoflevering van veengrond, die het gras op voorsprong zet. Terwijl kruiden juist in iets schralere omstandigheden gedijen. Het vraagt daarom om een andere manier van werken. Bijvoorbeeld minder stikstof (kunstmest) strooien en het af toe opnieuw doorzaaien van kruiden. Deze onzekerheden maakt dat er nog veel terughoudenheid is als het gaat om de toepassing van kruidenrijk grasland. Met dit project willen we boeren ondersteunen, door o.a. een financiële vergoeding te bieden voor de zaden; door kennisuitwisseling te faciliteren; en door advies op maat te geven. 

 

actueel

Praktijkmiddag kruidenrijk grasland

Op de heetste dag van 2020 kwamen boeren en experts samen in Ouderkerk a/d Amstel, om hun ervaringen met kruidenrijk grasland op veen uit te wisselen. In dit filmpje een verslag.

Kruidenrijk grasland op veen, eerste ervaringen

Steeds meer boeren zaaien kruidenrijk grasland in. Het zaaien en behouden van kruiden op veengrond is echter niet makkelijk. Joost van der Kroon uit Ouderkerk a/d Amstel vertelt hoe het hem wel lijkt te lukken.

Monitoring van kruidenrijk grasland

Wat leveren proeven met kruidenrijk grasland nu op? Wij.land meet een scala aan aspecten op het gebied van biodiversiteit, opbrengst en voedselkwaliteit voor de koe.

meedoen met een pilot

Wij.land ondersteunt een groeiende groep boeren om kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Vanuit ons biodiversiteitsfonds, mogelijk gemaakt door onze partner Contribute, kunnen we een vergoeding bieden voor zaaimaterialen en expertise. In de pilot testen we verschillende mengsels uit en met verschillende technieken van doorzaaien. We monitoren de ontwikkeling van de vegetatie en onderzoeken samen hoe we de kruiden het beste kunnen ontwikkelen en beheren voor maximaal resultaat. Centraal staan het delen van kennis en het leren van elkaar.

Wil je ook experimenteren met het ontwikkelen van kruidenrijk grasland op je bedrijf en boer je in ons werkgebied? Neem dan contact met ons op.

verder lezen

contact

Eva Fransen

Mara van den Berg