de groene hefboom2018-09-13T13:46:26+00:00

Project Description

wat doen we

Niet alles wat waardevol is, is meetbaar. De transitie naar duurzame landbouw heeft grote voordelen voor de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van waterberging, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Dit zijn maatschappelijke effecten, ofwel diensten, waar de maatschappij van profiteert, maar waar de boer meestal niet voor betaald krijgt. Met de groene hefboom willen we deze maatschappelijke voordelen inzichtelijk maken en de partijen die hier belang bij hebben (denk aan waterschappen, natuurbeheerders, bedrijven, (lokale) overheden) stimuleren om de boeren hiervoor te belonen. Als de boer een financiële erkenning krijgt, helpt dat hem of haar bij de verduurzaming van het bedrijf. Daarom heeft dit de ‘Groene Hefboom’.

Pilot met Klompe Landbouw V.O.F.

Er zijn al veel boeren die positieve, maatschappelijke diensten leveren. In dit project starten we met een aantal daarvan een pilot om hun diensten te kwantificeren. Een hiervan is boerderij Klompe Landbouw V.O.F van Mellany en Jeroen Klompe in de Hoeksche Waard. Het is een akkerbouwbedrijf van 300 hectare, waar onder andere tafelaardappelen, diverse soorten uien, eiwithoudende gewassen en granen geteeld worden. Zij zetten zich ieder jaar in voor een betere bodem, meer biodiversiteit op het bedrijf en het verkorten van de keten tussen boer en consument. Bijvoorbeeld door met akkerranden te werken en de bodem zo min mogelijk met zware machines te belasten om verdichting te voorkomen.

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen en verkennen van een eerste onderbouwing, ter inspiratie en validatie van ‘de bereidheid tot betalen’.
  • Het ontwikkelen en testen van het transactiemodel (praktisch uitvoerbaar en in lijn met markt eisen), inclusief het opzetten van een professionele entiteit die transacties kan valideren, borgen, vermarkten en organiseren.
  • Implementatie, zodat er op schaal een financiële erkenning plaats kan gaan vinden, mogelijk in de vorm van green-impactbonds en/of in dienst van Commonground (een grondbank).

verder lezen

contact

Danielle de Nie

John van Duursen

 M +31 (0) 6 22 60 07 37

partners