boeren voor biodiversiteit2020-03-12T13:09:04+00:00

Project omschrijving

wat doen we

Met dit project dagen we ons boerennetwerk uit om meer te doen voor versterken van bovengrondse biodiversiteit op hun bedrijf. Met steun van onze partner Contribute hebben we een fonds opgericht om de biodiversiteitsmaatregelen te financieren én om de resultaten ervan in beeld te brengen en te onderbouwen. Hieronder zijn video’s en meer informatie over de pilots voor biodiversiteit te vinden.

Kruidenrijk grasland

Boer Hendrik uit Loenersloot heeft met steun van Wij.land kruidenrijk grasland ingezaaid. In deze video vertelt hij over zijn beweegredenen; hoe de kruiden zijn opkomen; en hoe hij het combineert met stripgrazen.

Ptthee

Ontmoet Matthijs en Daan van PTThee! Zij ontwikkelen de eerste Nederlandse kruidenthee die biodiversiteit herstelt op boerenland. In deze video leggen ze hun idee uit en vertellen ze hoever ze zijn.

biodiversiteitspilots stimuleren

Doelstellingen

  • Direct herstellen van bovengrondse biodiversiteit in boerenland
  • Daar de 4 waardes van laten zien (met name financiële en natuurlijke waarde)
  • Uitdragen van goede voorbeelden naar een breder netwerk en anderen inspireren om ook aan de slag te gaan

Kruidenrijk grasland

We zijn gestart met het inzaaien van kruidenrijk grasland bij verschillende bedrijven. Kruidenrijk grasland brengt veel voordelen met zich mee, afhankelijk van het gekozen mengsel en de doelstelling. Voordelen zijn:

  • Meer droogte-resistentie
  • Hogere productiviteit van het grasland
  • Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer voedsel voor weidevogels
  • Meer diversiteit in het grasland levert meer mineralen aan de koe en zorgt daarmee voor een betere gezondheid van de koe

Landschappelijke diversiteit

Ook kijken we naar maatregelen om de landschappelijke diversiteit te vergroten. Denk hierbij, onder andere, aan het planten van houtwallen, een vogellaantje op het erf; of  het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. De situatie is bij ieder bedrijf weer anders en we willen kijken welke landschapselementen het beste passen bij een specifiek bedrijf. Hierbij worden we ondersteund door Natuurbeleven.

In het project zoeken we aansluiting bij de landelijke beweging voor het herstellen van biodiversiteit in het Deltaplan Biodiversiteit en het actieplan biodiversiteit Noord-Holland. Ook sluiten we bij de monitoring aan op de systematiek van de Biodiversiteitsmonitor waarmee boeren uiteindelijk (financieel) beloond kunnen worden voor de prestaties die ze leveren.

achtergrond / archief

artikel landwerk

Biodiversiteit als basis voor het agrarisch bedrijf

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

Conceptueel kader biodiversiteit in de melkveehouderij

Graslandvisie Oostelijke vechtplassen

Van Gepeperd naar Gekruid Grasland

contact

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52

financier

Contribute

partners

Louis Bolk
Contribute