Adres:
Lange Muiderweg 18a
1382LA Weesp Warning: Undefined variable $loc_telefoon in /www/wp-content/themes/wijland/single-lmn-locaties.php on line 50
More than Milk Amsterdam

MOMA – More than Milk Amsterdam

Duurzaamheid begint in je eigen achtertuin, maar laat dat nou net iets zijn wat veel Amsterdammers niet hebben. Wat ze wel hebben? Een omgeving vol met grasland waar koeien grazen.

MOMA wil het huidige proces waarop zuivel wordt afgezet veranderen. Van een eentonige en anonieme melk van grote fabrieken wat leidt tot een eentonig en anoniem landschap, naar een divers en persoonlijk landschap. In de buurt van Amsterdam, in een straal van 12km, wordt genoeg melk geproduceerd om heel Amsterdam van zuiver te voorzien. Een half procent van deze melk vindt echter zijn weg direct naar de stad. MOMA brengt hier verandering in. Zij verwerken en brengen lokale, biologische zuivelproducten uit de omgeving van Amsterdam direct naar de stad en brengen gesprekken en ideeën met de consument weer terug naar het land. MOMA verbindt boer, land en stedeling om samen te werken aan een gezond landschap en een gezond voedselsysteem. Ook hoopt MOMA met de verhalen over de boerderij de waardering voor eerlijke producten bij mensen toe te laten nemen.

Hoe het begon

Een masterstudie Sustainable Development, melkprijzen voor boeren onder de kostprijs en het felle maatschappelijke debat over landbouw waren voor Marten Verdenius de aanleiding voor MOMA. De toon van het debat vond Marten onterecht. De boeren, onder andere de boer waar Marten destijds werkte in Ouderkerk aan de Amstel, werken over het algemeen met veel passie en liefde voor het vak, het land en de dieren. Ook de consument moet worden meegenomen in het debat: zij staan niet los van de hele keten. De motivatie voor MOMA is een actievere rol bij de consument, de dialoog aangaan en het samen werken aan een duurzame melkketen.

MOMA speelt met de vraag ‘wat als we al het voedsel dat rond Amsterdam wordt geproduceerd eens direct naar de stad brengen?’ om verandering teweeg te brengen in de voedselproductie die veelal bestemd is voor de wereldmarkt.  Ze venten hun zuivelproducten in de stad direct aan de consument maar ook aan koffiezaken en ijssalons. Maar ook op vragen als ‘hoe ziet het ideale veenweidelandschap eruit?’ worden antwoorden gezocht.

Daarom is MOMA ook het Grond Verbond gestart: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor het landschap. Een radicaal ander model van een voedselketen waar ecologisch herstel van het landschap en persoonlijke verbinding inherent onderdeel van is.

Het Grond Verbond

Consumenten, verwerkers en boeren bepalen samen hoe ons eten het Amsterdamse landschap biodiverser en persoonlijker maakt. De gedachte dat wij allemaal – boeren, burgers, voedselverwerkers en consumenten, medeverantwoordelijk zijn voor een gezond landschap is de kerngedachte van het Grond Verbond. Het huidige voedselsysteem, dat economisch gewin vooropstelt en milieuschade niet verrekend in de prijs van voedsel, draagt bij aan biodiversiteitsverlies, verlies van de kwantiteit en kwaliteit van ons water en bodemdegradatie.

Het veenweidegebied in de Metropool Regio Amsterdam heeft ook te maken met grootschalige bodemdaling, verlies van bodemleven door monoculturen en de bedreiging van de weidevogels. Het is tijd voor systeemverandering die ons landschap en onze voedselketen herstelt. Ook deze regio moet verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van de wereldwijde klimaatverandering. “We zijn immers allemaal onderdeel van dit natuurlijke systeem” aldus MOMA. Het Grond Verbond biedt een manier voor de consument om verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten. Het geeft de consument een stem zodat je in gesprek kan gaan met boeren over hoe ons voedsel wordt geproduceerd en hoe ons landschap eruit ziet.

Elk half jaar wordt er samengewerkt met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. In de eerste editie was die boerderij de Groene Griffioen waar je ook langs komt als je deze inspiratieroute fietst. Herstelprojecten kunnen door iedereen worden aangedragen en samen, in een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, wordt bepaald hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid mee te doen aan ecosysteem herstel. In de afbeelding van MOMA hieronder zie je hoe het Grond Verbond werkt.