Adres:
Gein Noord 62
1391HW Abcoude Warning: Undefined variable $loc_telefoon in /www/wp-content/themes/wijland/single-lmn-locaties.php on line 50
Boeren Bart en Jacolien Hogenhout

Boerderijwinkel

Geopend donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u – 17u

Kaasboerderij Gein Genoegen

Boerderij Gein Genoegen is geheel zelfvoorzienend in de ruwvoerbehoefte voor hun dieren. Hierdoor hebben zij het hele productieproces van grasspriet tot overjarige kaas geheel in eigen hand! Kortom; de kortste weg van land naar klant. Alle mest die wordt geproduceerd op het bedrijf wordt aangewend op eigen land om als voedsel te dienen voor het gras. De restproducten van het kaasmaken gaan naar de varkens. Hiermee is de kringloop bij Gein Genoegen rond.

Daarnaast is de boerderij vrijwel zelfvoorzienend in hun energiebehoefte door middel van zonnepanelen en zonnecollectoren.

De 40 melkkoeien van Gein Genoegen hebben allemaal nog hun horens en staan in de zomer dag en nacht buiten. Ook heeft Gein Genoegen 50 fokschapen en een varkensbos waar hun Bonte Bentheimers rondscharrelen. De extensieve vorm van veehouderij bij Gein Genoegen vraagt niet veel van bodem en dier waardoor je er een grote variatie aan planten en dieren tegenkomt. Zo zit er bijvoorbeeld tegen de gevel van de boerderij een kolonie huiszwaluwen en in de stal bouwen ieder jaar talrijke boerenzwaluwen hun nest. Ook zie je regelmatig ijsvogels, ooievaars en vossen op de boerderij.