Adres:
Gein Zuid 26
1391JE Abcoude Warning: Undefined variable $loc_telefoon in /www/wp-content/themes/wijland/single-lmn-locaties.php on line 50
Familie den Hartog

Boerderij Hartstocht – Henk, Wilma en Evita den Hartog

Henk is een boer in hart en nieren en met passie en visie. Hij heeft al een tijd in de gaten dat het in Nederland niet goed gaat met het land, de bodem en de dieren: er is geen balans meer. Het gebruik van kunstmest putte het land uit, de biodiversiteit liep terug en de weilanden werden minder veerkrachtig waardoor de koeien pas later in het jaar naar buiten konden. In 2000 is Henk daarom overgegaan naar een biologische bedrijfsvoering.

Boerderij Hartstocht is dus een biologisch melkveebedrijf. Ze houden koeien, kalveren, pony’s, schapen en soms varkens en leveren hun koeien aan Grutto. Henk fokt veel van zijn eigen koeien. Hij kruist verschillende rassen met elkaar voor het heterosiseffect wat zorgt voor sterke en weerbare koeien. Zijn koeien lopen het grootste deel van het jaar buiten en krijgen veel gras. In de winter krijgen ze extra biologisch voer en granen die Henk zelf verbouwt in de natuurgebieden rond het Corverbos.

Bij Hartstocht streven Henk en Wilma naar ‘boeren in balans’ (ofwel eko-kringloop) wat leidt tot betere natuur en een goed leven voor hun dieren. Daarnaast is Hartstocht een composteerderij waar gras uit gras uit Amsterdamse parken en koeienmest van de boerderij wordt gecomposteerd. Deze compost wordt over het land uitgestrooid. De compost stimuleert het bodemleven en zorgt voor een rijke en gevarieerde voeding voor het gras. Ook liggen er zonnepanelen op de koeienschuur om zo klimaatneutraal te worden. Ook heeft boerderij Hartstocht een van de eerste ‘biomeilers’ van Nederland. De biomeiler wekt warme lucht op uit compost wat weer gebruikt wordt voor het constant op temperatuur houden van de warmteboilers.

Wat nog meer?

Henk en Wilma zijn actief met agrarisch natuurbeheer. Zo besteden zij aandacht aan weidevogelbescherming samen met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger zoekt de nesten van de kievit, tureluur, schoolekster en grutto, en markeert deze. Zodra de koeien het land in gaan worden nestbeschermers geplaatst zodat de nesten niet vertrapt worden. Ook worden de slootkanten niet bemest waardoor de oude, bloeirijke slootkanten met slootkantplanten weer zijn teruggekomen.

Daarnaast is Henk een jaar geleden begonnen met het inzaaien van kruidenrijk grasland. In het weiland zie je een kruidenmengsel van Ten Have Seeds: een functioneel, productief mengsel. Dit houdt in dat het veel kruiden oplevert die diep in de bodem wortelen waardoor de bodemstructuur wordt bevorderd, de grasmat beter bestand is tegen droogte of extreme regenval, de diversiteit aan soorten in het weiland vergroot en er meer voedingsstoffen worden opgenomen wat het mengsel extra gezond maakt voor de koe.

Tot slot verkopen zij biologische vlees en melk via een melkdrive (een melktap apparaat waaruit je zelf biologische ongepasteuriseerde melk vers uit de tank tapt), is er een ijsmakerij in het seizoen, kan je een koe adopteren en doen zij veel met boerderij educatie. De boerderijwinkel is geopend op zaterdag van 11u tot 17u (let op: vlees moet vooraf gereserveerd worden).

Rondleidingen

Voor de Wij.land inspiratieroute zijn er rondleidingen bij boerderij Hartstocht op 14 aug, 11 sept en 9 okt. Start van de rondleiding is om 14u. Meld je aan via fietsroute@wij.land. Vermeld welke datum je erbij wilt zijn en met hoeveel personen je komt.

Kunstwerk

In een van de schuren op het erf van boerderij Hartstocht staat het kunstwerk van Marthe Sophie. Klik op het blauwe pinnetje van Marthe Sophie op de kaart om te zien hoe je moet lopen, of volg de pijlen op het erf. Let op! Het werk is alleen woensdag t/m zaterdag te betreden.