Adres:
Lange Muiderweg 18a
1382LA Weesp Warning: Undefined variable $loc_telefoon in /www/wp-content/themes/wijland/single-lmn-locaties.php on line 50
Boeren Boy en Wendela Griffioen

Openingstijden boerderijwinkel

Je kan het erf van de Groene Griffioen betreden als de boerderijwinkel geopend is:
Di. 10u – 12u
Wo. 13u – 17u
Vr. 10u – 18u
Zat. 1ou – 16u

Boerderij de Groene Griffioen

De Groene Griffioen is een biologische melkveehouderij. Om een biologisch bedrijf te zijn, word je gecontroleerd door Skal. De koeien moeten onder andere naar buiten zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen uiten, de koeien hebben meer ruimte in de stal, medicatie en antibiotica worden niet preventief gebruikt, het voer van de dieren is van biologische herkomst en er worden geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. In de praktijk houdt de omschakeling naar biologisch in dat de veehouder eerst zijn grond omschakelt. Daarna kan de omschakeling van de dieren plaatsvinden.

Ook koopt de Groene Griffioen geen nieuwe koeien, alleen een stier om de koeien te dekken. Het jongvee blijft op de Groen Griffioen om melkkoe te worden en blijft het hele leven bij de Groene Griffioen.

Wat doet de Groene Griffioen nog meer?

Behalve zich te houden aan de eisen om biologisch te zijn, houdt de Groene Griffioen in meer dingen rekening met mens, dier en milieu. Zo heeft het koeienras bij de Groene Griffioen, de Montbéliarde, een goede weerstand waardoor ze minder snel medicijnen nodig hebben. Ook geven de koeien niet de meeste melk maar ze hebben wel voldoende aan een simpel rantsoen waardoor de Groene Griffioen niet veel verschillende soorten voer hoeft te kopen wat naar het bedrijf moet worden gebracht, wat energie kost.

Daarnaast is Boy een jaar geleden begonnen om kruidenrijk grasland in te zaaien. Wat je nu ziet staan in het weiland is een kruidenrijk mengsel van Ten Have Seeds. Dit is een functioneel, productief mengsel. Dat houdt in dat het veel kruiden oplevert die diep in de bodem wortelen. De bodemstructuur wordt hierdoor bevorderd, de grasmat is beter bestand tegen droogte of extreme regenval en er worden meer voedingsstoffen opgenomen, wat het mengsel extra gezond maakt voor de koe. Ook wordt de diversiteit aan soorten in het weiland vergroot.

Nog een paar andere zaken die de Groene Griffioen toepast
 • De koeien houden hun hoorns. Dit is geen biologische eis, maar omdat elke koe met hoorns (in aanleg) wordt geboren, vindt de Groene Griffioen dat ze haar moeten laten zoals ze is. De hoorn is een orgaan waar bloed doorheen stroomt en het heeft een functie in het uitoefenen van de koe haar natuurlijke (hiërarchische) gedrag in de kudde;
 • Er is een potstal met compostbed voor de koeien. Deze compost wordt ook gebruikt om over het land uit te rijden om het gras te laten groeien, dit stinkt ook minder erg dan drijfmest;
 • In de vrijloopstal is een compostbed voor de koeien met houtsnippers. De houtsnippers absorberen de urine en mest waardoor de bodem niet te vochtig wordt. De huid tussen de klauwen wordt hierdoor niet te zacht waardoor bacteriële infecties en bloedingen worden voorkomen;
 • De koolstof in de houtsnippers bindt onder andere aan stikstof (ammoniak) waardoor er minder schadelijke en stinkende gassen in de lucht komen;
 • De koeien gaan in het vroege voorjaar naar buiten en lopen ook ’s nachts in de wei als de grasgroei het toelaat. De koeien bemesten hierdoor met eigen mest en compost het weiland. Er wordt niet gewerkt met kunstmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen;
 • Composttoiletten op de boerderij om de kringloop rond en gesloten te maken;
 • Sinds september 2020 heeft de Groene Griffioen een groep kippen (200 hennen en 3 hanen) rondlopen op de boerderij. De kippen lopen (als er geen ophokplicht is) in de wei en wroeten in de grond en trekken de koeienvlaaien uit elkaar. Bodemdiertjes, gras, poep en graan maakt hun rantsoen heel divers en ze maken zich erg nuttig in het land én geven heerlijke eitjes;
 • De Groene Griffioen heeft van voor- tot najaar varkens rondlopen. Zij veranderen het gras in zwarte grond, wat handig is om kruiden in te zaaien. Dat doet de Groene Griffioen samen met Wilder Land, die daar kruidenthee mee produceren. De reststromen van de boerderij (kaaswei en groentes) gaan naar de varkens;
 • De Groene Griffioen heeft kaas met natuurkorst, waarvan de wei dus naar de varkens gaat;
 • Locatie Vers aan de Vecht groentepluktuin: een tuin voor een besloten groep van 100 oogstdeelnemers, waar deelnemers in het seizoen wekelijks eigen groenten plukken. Drie tuinders zorgen ervoor dat er ook echt iets lekkers uit de grond komt;
 • Boy is boer in de klankbordgroep van Wij.land. Boy is in de klankbordgroep veel bezig met burgerparticipatie. Bij de Groene Griffioen zie je dit onder andere terug in het meedoen aan het Grond Verbond (lees hier meer over bij het punt MOMA op de inspiratieroute);
 • De Groene Griffioen heeft zonnepanelen op het dak om de boerderij te voorzien van energie;
 • Duurzaam gebouwd huis met stro, hout en leem (winkel en Acapella zaal zijn hier in
  gevestigd. De zaal heeft een unieke professioneel akoestiek en wordt voor gebruikt
  voor bijeenkomsten, workshops, coaching, kleine feestelijke gelegenheden en
  muziekopnames).

Rondleidingen

Voor de inspiratieroute zijn er verschillende rondleidingen bij de Groene Griffioen. Deze rondleidingen zijn op 31 juli en 9 oktober om 14u00. Wil je bij een van de rondleidingen zijn? Meld je dan aan via fietsroute@wij.land: vermeld welke datum je erbij wil zijn en met hoeveel personen je komt.