Bij Boerderij Boterhuys staan sinds vorig jaar de kalfjes bij de koe. Gerard verteld in dit filmpje waarom dat zo is en hoe hij zijn bedrijf moest aanpassen. Kijk mee!

Gerard en Mieke Mul willen zo natuurlijk mogelijk boeren. Dat betekende voor hen dat het kalf na de geboorte bij de moederkoe blijft, het liefst drie volledige maanden en daarna een zachte scheiding waarbij koe en kalf elkaar nog konden blijven zien. Daar was een aanpassing aan de stal voor nodig, want de koeienstal zoals hij was is niet veilig voor kalfjes. De roosters zijn te wijd voor de veel dunnere poten van de kalfjes, die vast kwamen te zitten. Ook kwamen ze regelmatig kalfjes tegen op het erf die door een kier of onder een draad door de stal uit waren gewandeld. Ook de ligboxen waren een risico, omdat koeien op kalfjes konden gaan liggen, maar ook zo’n klein kalfje een hele ligbox bezette. Zo kom je snel plek tekort.

Innovatie in de stal

Met een aanpassing aan de stal konden deze problemen worden verholpen: Gerard ontwierp een soort buitenbak waar de kalfjes staan. Met veel stro en ruimte om te dollen. De moederkoe kan via een poort uit de ligboxenstal bij haar kalf komen. De koeien zonder kalf kunnen dat niet. Aangrenzend aan de buitenbak werd nog een apart stal gemaakt voor de kalveren ouder dan 3 maanden, zodat de moederkoe en het kalf ook na de drie maanden elkaar nog kunnen zien en aanraken.

Natuurlijk gedrag

Gerard en Mieke geven aan dat het heel leuk is om de koeien en kalveren hun natuurlijke gedrag te zien vertonen. Het voelt beter zo. Maar er komen wel aanzienlijke kosten bij kijken, want er gaat veel meer melk naar de kalveren dan dat er wordt verkocht. Ook gaat de kalversterfte omhoog, door stalziekten en ongelukken. Een kalfje blijft nu eenmaal erg kwetsbaar, vooral in de eerste dagen. Om die kosten op te vangen besloten Gerard en Mieke om zelf te gaan verzuivelen en een meerprijs te rekenen voor de melk: Kalfvolle melk. Deze zuivellijn is niet exclusief voor Boerderij Boterhuys, het zou mooi zijn als andere boeren die ook het kalfje bij de koe willen houden hier ook terecht kunnen met hun kostbaardere melk.

Risico en het Veenweidefonds

Het Veenweidefonds financierde de materialen die nodig waren voor de aanpassing aan de stal. Hiermee namen we een stukje risico weg voor de familie Mul, hoewel ze zelf ontzettend hard aan de bak zijn gegaan met alle andere kosten die er bij deze verandering kwamen kijken. Met een relatief kleine investering kon het Veenweidefonds deze pioniers het opstapje geven wat nodig was. Heb jij ook een goed idee wat dit zetje opstapje nodig heeft? Aarzel dan niet en doe een aanvraag of neem contact op om te kijken naar de mogelijkheden!Ā 

Veenweidefonds

Heb je een idee wat bijdraagt aan een gezond westelijk veenweidelandschap? Bevat het een leer- of experimentercomponent? Dan zou het Veenweidefonds kunnen helpen om dit idee waar te gaan maken. Lees meer over het Veenweidefonds of neem contact op met Lou voor meer informatie en aanvullende voorwaarden.

Lou Schiphorst

Lou Schiphorst

M +31 (0) 6 81 13 88 16