het nieuwe landschap2019-01-22T15:30:31+00:00

het nieuwe landschap

Wij dromen van een landschap dat in evenwicht is met de natuur en met de mensen die er wonen en werken. Een aantrekkelijk Hollands landschap waarin koeien in kruidenrijke weilanden grazen, vol vogels en bloemen en met schoon water. Maar ook een landschap waarin nieuwe vormen van landgebruik het landschap verrijken, zoals nieuwe gewassen of recreatie. Wij dromen ervan dat onze dagelijkse voeding uit de grond steeds gezonder wordt, omdat de bodem meer in balans raakt en minder van chemie afhankelijk is. Wij dromen van een landbouwsysteem waarin boeren geen zorgen hebben over hun financiële situatie en waarin jonge toekomstboeren met grootse ideeën een rendabel bedrijf kunnen starten.  Wij dromen ervan dat de schoonheid van de natuur en de diversiteit van het landschap door iedereen kan worden ervaren. Dat is het nieuwe landschap.

wat wij willen

een positieve draai

Natuurlijke verdienmodellen ontwikkelen en testen met de mensen in het landschap (boeren, ecologen, ondernemers, inwoners etc.). Het begint met een idee, dat we kleinschalig testen in de praktijk. Als het idee succesvol is maken we het groter. Op landbouw- en natuurgronden verbeteren we de bodembiologie door te kijken naar de balans in de bodem en door chemische middelen te vervangen door natuurlijke. We verwerken maaisel uit natuurgebieden op boerenbedrijven, bijvoorbeeld door er een bodemverbeteraar of pellets van te maken. Daarnaast experimenteren we met nieuwe oogsten die bij een hoger waterpeil passen, zoals azolla. Ons pilotfonds ondersteunt boeren in de praktijk. We zorgen ervoor dat we de juiste mensen, experts en organisaties met elkaar verbinden.  

Bekijk onze projecten

4 keer winst

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® aanpak. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 keer winst oplevert: sociale winst, winst voor natuur, economische winst en inspiratie.  

inspiratie

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale winst

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

winst voor de natuur

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

economische winst

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers