het nieuwe landschap2019-10-10T07:43:30+00:00

het nieuwe landschap

Wij dromen van een landschap waarin natuur in evenwicht is met de mensen die er wonen en werken. Een aantrekkelijk Hollands landschap waarin koeien in kruidenrijke weilanden grazen, vol vogels en bloemen en met schoon water. De basis daarvoor is een gezonde bodem die in balans is, rijk is aan bodemleven en daardoor minder afhankelijk is van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Wij dromen van een landbouwsysteem waarin boeren gezonde producten kunnen produceren zonder zorgen te hebben over hun financiële situatie, en waarin jonge toekomstboeren met grootse ideeën een rendabel bedrijf kunnen starten. Een landschap waarin nieuwe vormen van landgebruik het landschap niet aantasten, maar verrijken, zoals nieuwe gewassen of recreatie. Wij dromen ervan dat de schoonheid van de natuur en de diversiteit van het landschap door iedereen kan worden ervaren. Dat is het nieuwe landschap.

wat wij willen en doen

Wij.land gaat voor duurzame bedrijfsmodellen waarin landbouw en natuur samengaan. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisatie en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal in.

Bekijk onze projecten

4 waarden

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurlijke waarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers