ons handboek voor klimaatslimme veehouderij op veen

waarom een handboek voor klimaatslimme veehouderij op veen?

Klimaatverandering en bodemdaling stellen de maatschappij, en daarmee ook de boeren in het veenweidegebied, voor een dubbele taak: hun bedrijfsvoering aanpassen aan het extremere en onvoorspelbaardere weer én bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen om broeikasgassen als CO 2 en methaan terug te dringen. Het goede nieuws is dat er een heleboel ‘klimaatslimme’ maatregelen zijn die je op je bedrijf kunt implementeren en dat je er in toenemende mate ook geld mee kunt verdienen. Een  klimaatslimme ondernemer herkent in de natuur zijn beste zakenpartner.

In 2022-2023 vormde een groep boeren uit het Noord-Hollandse veenweidegebied, samen met Wij.land, CONO Kaasmakers en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, een studiegroep rond het thema klimaatslimme veehouderij op veen. Wij.land heeft in dit handboek de opgedane kennis en ervaringen voor je gebundeld, zodat je het je eigen kunt maken. Van praktische overzichten van maatregelen en verdienmodellen tot wetenschappelijke achtergronddocumenten voor wie de diepte in wil.

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

M +31 (0) 6 28 36 04 03