Agricycling Utrecht – Stoutenburg

Datum:
27 mei 2024

Tijd:
19:30

Locatie:
Boerderij Tussen de Hagen, Hessenweg 82 3835 PL

Programma:

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten zal er een toelichting worden gegeven op het verkenningsproces en zal Pieter van der Valk vanuit Agricycling Friesland ingaan op het principe van composteren en de ervaringen in Friesland.

Locaties

13 mei: Holec-Holsteins, A.P. Hilhorstweg 5 3764 MS Soest

21 mei: Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51                3997 MH ‘t Goy

27 mei: Boerderij Tussen de Hagen, Hessenweg 82 3835 PL Stoutenburg

4 juni: Boerderij van Fam. Vlooswijk, IJsselveld 13 3417 XH Montfoort

Alle avonden vanaf 19.30 uur inloop en start om 20.00 uur

Samenvatting

 Agricycling in Utrecht

Komend half jaar gaan Wij.land en Agricycling een verkenning doen naar het opzetten van een coöperatie rondom compostering in de provincie Utrecht. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor agrariërs en stakeholders (gemeenten, TBO’s, waterschappen en andere geïnteresseerden).

Provincie Utrecht wil de landbouwtransitie en nieuwe verdienmodellen voor agrariërs stimuleren. De agrarische coöperatie Agricycling heeft in Friesland laten zien een onderdeel van dat perspectief te kunnen zijn. Doordat 140 agrariërs samenwerken aan de hoogwaardige verwerking van reststromen, dragen zij bij aan verduurzaming van de landbouw en het biedt hen een nieuw verdienmodel. Het toepassen van meer compost op de bodem draagt daarnaast bij aan meerdere beleidsdoelen: circulariteit, het vastleggen van koolstof in bodems om klimaatverandering tegen te gaan, duurzaam bodembeheer, klimaatadaptatie, het vergroten van het watervasthoudend vermogen en stimuleren van bodemleven en biodiversiteit. Ook Utrechtse boeren hebben aangegeven interesse te hebben in het opzetten van een Agricycling coöperatie in Utrecht.

Meld je hier aan voor dit evenement:

Dit evenement is voorbij. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Contact en info

Wil je meer weten over het project, of je alvast aanmelden voor een van de bijeenkomsten, neem dan contact op met Felix Hees van stichting Wij.land f.hees@wij.land – 06 42 75 76 65 of Burret Schurer van de provincie Utrecht burret.schurer@provincie-utrecht.nl

Ga naar de bovenkant